ВЕТА ФАРМА АД-Велико Търново

Осигуряване на качеството

logo gmp1„ВЕТА ФАРМА” АД е разработила и прилага ефективна система за осигуряване на качеството при производството на лекарствени продукти, включваща активно участие на всички нива на ръководния и изпълнителски  персонал.

Функцията на Отдел “Осигуряване на качеството” е да дефинира насоките, отнасящи се поотделно и в цялост до качеството на крайните продукти, както и да одобрява системни превантивни и необходими корективни мерки с цел да гарантира, че произвежданите лекарствени продукти ще задоволят утвърдените изисквания за качество.

Осигуряването на качеството е концепция, която припокрива всички предпоставки, които поотделно или като цяло повлияват върху качеството на продукта.

euroОсигуряването на качеството представлява съвкупността от всички систематизирани мерки, предприети с цел да се гарантира, че продуктите са с качество, необходимо за предвидената употреба. Затова осигуряването на качеството обхваща, както Добрата производствена практика (ДПП), така и останала  фирмената документация.

Като част от осигуряване на качеството, Добрата производствена практика е система от правила, която  гарантира, че продуктите на Вета Фарма АД се произвеждат и контролират постоянно в съответствие със стандартите за качество, утвърдени в регистрационната документация.

Отдел „Качествен контрол“ във „Вета Фарма“ АД е елемент от Добрата производствена практика, който има следните основни отговорности:

  • Вземане на проби от изходни и опаковъчни материали и крайни продукти.
  • Изпитване и освобождаване за влагане в производството на всяка партида изходен и опаковъчен материал в съответствие с действащи спецификации;
  • Изпитване на междинни, неразляти (неопаковани) продукти и крайни продукти в съответствие с действащи спецификации;
  • Наблюдения на работната среда и захранващи системи;
  • Наблюдение и контрол върху стабилността на продуктите;
  • Освобождаване за продажба на крайни продукти след установяване на съответствие с действащи спецификации, разрешение за производство, разрешение за употреба/техническа документация, изготвена въз основа на приложимите регулаторни изисквания и Технически споразумения;

Отдел „Качествен контрол” разполага с Физикохимична лаборатория и Микробиологична лаборатория, които са проектирани, конструирани и валидирани в съответствие с изискванията на Добрата Производствена Практика (GMP), европейското, българското законодателства и ISO 14644.

Околната работна среда се осигурява от независимаHVAC, която поддържа специфицирани параметри на температура, относителна влажност, обмен на въздуха, диференциална разлика в налягането между помещения от различни категории.

Лабораторните изпитвания се извършват в съответствие на утвърдени спецификации за качество, разрешения за употреба, фармакопейни статии по класически и апаратурни метод.

 

Гарантирано качество

HACCAP250X

 

Информация за Вета Фарма АД

 
ПРОЧЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО

Вета Фарма АД
ПРОЧЕТИ
 
 
ПРОЧЕТИ

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ

Вета Фарма АД
ПРОЧЕТИ
 
 
ПРОЧЕТИ

ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

Вета Фарма АД
ПРОЧЕТИ
 

Контакти

5000, град Велико Търново
ул. Дълга Лъка, № 32
+359 62 62 34 00
+359 62 62 20 74
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.    
www.veta-pharma.com  

Информация

Складова база
+359 62 62 78 24
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Квалифицирано лице
+359 62 62 34 03
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.