ВЕТА ФАРМА АД-Велико Търново

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТA

WWW.VETA-PHARMA.COM


Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който“ВЕТА ФАРМА“ АД , ЕИК 104111084, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. Дълга Лъка № 32, обработва Вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни, съгласно търговската дейност на компанията и информацията на интернет страницата www.veta-pharma.com, собственост на компанията.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „ВЕТА ФАРМА“ АД не обработва такава информация.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ВЕТА ФАРМА“ АД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на дружеството за изпълнение и предоставяне на услугите и стоките на компанията . Данните Ви служат единствено и само за управление на Вашия профил в интернет страниците ни и управление на Вашите покупки – информация за фактуриране и доставка.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. При попълване на формата ни за контакт, при създаване на Профил, регистрация в интернет страниците ни, закупуване на продукт, сключване на договор, ние събираме следната информация- имената ; електронния адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки и телефонен номер.
 2. За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
 3. Детайли за фактуриране и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, адрес на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
 4. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
 5. За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, , информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;
 6. При попълване на формата за съобщение за нежелана лекарствена реакция – име и телефонен номер за връзка със специалиста или пациента, който съобщава за наличие на НЛР, като информацията се обработва, съобщава и съхранява съгласно член 184. от ЗЛПХМ, законовите инструкции на ИАЛ и МЗ. Този документ е поверителен. Информацията изпратена от Вас, ще бъде обработена при строга конфиденциалност                                            
 1. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „ВЕТА ФАРМА“ АД са: 

 1. Дейности по управление на интернет страницата www.veta-pharma.com собственост на компанията.
 2. Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;
 3. Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
 4. Установяване на аномалии, рекламации, нежелани лекарствени реакции и друга информация свързани с продукти на „ВЕТА ФАРМА“ АД , на основание легитимния интерес;
 5. Въпроси, отправени към нас, свързани с продуктии услуги, извършвани от дружеството.
 6. Информация за възникнало НЛР за продукти произвеждани и предлагани от „ВЕТА ФАРМА“ АД

При посещението си в САЙТА www.veta-pharma.com или попълването на формуляри за контакт, регистрация или въпрос с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни при необходимост, да бъдат включени в базата данни на „ВЕТА ФАРМА“ АД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани само и единствено за нуждите на дружеството свързано с осъществяваната дейност на Вета Фарма АД.

ТРАНСФЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЗВЪН ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

„ВЕТА ФАРМА“ АД не прехвърля и не предоставя данните Ви на трети лица и страни без договорна обвързаност за това.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„ВЕТА ФАРМА“ АД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички служители на „ВЕТА ФАРМА“ АД  са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „ВЕТА ФАРМА“ АД , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 1. Да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата.
 2. Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „ВЕТА ФАРМА“ АД - право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 3. Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 4. Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации, като изпратите електронно писмо с текст „стоп“ на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

За връзка с „ВЕТА ФАРМА“ АД по въпроси свързани с настоящата политика за защита на личните данни, моля използвайте:

Имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">

Тел: +359 (062) 62 34 00, Факс: +359 (062) 62 20 74

Адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. “Дълга Лъка № 32

 
ПРОЧЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО

Вета Фарма АД
ПРОЧЕТИ
 
 
ПРОЧЕТИ

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ

Вета Фарма АД
ПРОЧЕТИ
 
 
ПРОЧЕТИ

ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

Вета Фарма АД
ПРОЧЕТИ
 

Контакти

5000, град Велико Търново
ул. Дълга Лъка, № 32
+359 62 62 34 00
+359 62 62 20 74
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.    
www.veta-pharma.com  

Информация

Складова база
+359 62 62 78 24
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Квалифицирано лице
+359 62 62 34 03
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.